Logo psycholoog No Non Sense praktijk Ochten

No Non Sense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

Cognitieve gedragstherapie (CGt)

U gaat samen met de therapeut bekijken in hoeverre uw angst reƫel is.
Bent u bang voor spinnen of grote ruimtes? Of heeft u vliegangst? Dan gaat u samen met de therapeut bijvoorbeeld kijken in hoeverre uw angst reëel is. Vervolgens stelt u een lijst op met voor u angstige situaties in oplopende moeilijkheid. Daarna gaat u stap voor stap deze situaties opzoeken om zo uw angst te leren overwinnen.


Of heeft u bijvoorbeeld een eetstoornis dan werkt u in een aantal stappen toe naar een gezond eetpatroon, een stabiel gewicht (dat past bij de lengte) en een gezonde kijk op het lichaam. Samen met uw therapeut ontdekt u waarom u uw eetstoornis in stand houdt. Hierbij is het belangrijk dat u er bewust voor kiest te veranderen. Dat lijkt logisch, maar de stap naar verandering is vaak moeilijk. Gedrag dat bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid, troost of controle geeft, moet worden losgelaten.

Vertrouwen


Voor het slagen van de therapie is het ook belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw therapeut. Bij CGt gaat het om een open en gelijkwaardige relatie. De therapeut werkt nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. Hij of zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen en laat u er zelf aan werken met huiswerkopdrachten.

Effectiviteit


De effectiviteit van CGt is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten.
Bij wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten duurt de therapie gemiddeld een half tot anderhalf jaar. Bij ernstigere problemen neemt het aantal bijeenkomsten uiteraard toe. U spreekt met uw therapeut de duur van de therapie af. 

De therapeut


Een cognitief gedragstherapeut is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraagt hij meestal uitvoerig naar. Hij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. CGt richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

Psychotherapeuten praten vooral met hun cliënten. Cognitief gedragstherapeuten zijn doorgaans actiever. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat deze therapeuten eerder adviezen en richtlijnen geven; dat zij huiswerkafspraken maken met de cliënt; en dat zij bepaalde oefeningen met de cliënt doen in de therapie.
 
Binnen de CGt zijn er verschillende vormen te onderscheiden, zoals constructionele gedragstherapie en schemagerichte cognitieve therapie. Vaak weerspiegelen de verschillende vormen de specifieke voorkeuren voor een bepaalde werkwijze van therapeuten.
Psychologen die lid zijn van de VGCt hebben een gedegen opleiding gehad in zowel cognitieve als gedragstherapie en de diverse vormen daarbinnen.

Emotionally Focused Therapy

EFT Nederland

Meer informatie is te vinden op de officiële Nederlandse EFT website hier.
Met EFT kun je effectief aan je relatie werken

Systeemtherapie

Bij kinderen en jongeren worden de ouders altijd bij de behandeling betrokken
Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.


Wat is systeemtherapie?


Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

Sociaal systeem


Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder. 

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Wanneer systeemtherapie?


Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Onze visie


Bij kinderen en jongeren worden de ouders altijd bij de behandeling betrokken, dit is een voorwaarde om met een kind en/of jongere aan de slag te gaan. De vorm en de mate van intensiteit is afhankelijk van de ernst en van de dynamiek van de problematiek. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat de privacy en veiligheid van ieder gezinslid gewaarborgd blijft.

Bij volwassenen met ernstige psychische problemen en/of persoonlijkheidsproblematiek werken wij ook nauw samen met het systeem rondom de client en zal soms besloten worden tot specifieke systeeminterventies. Dit is conform de richtlijnen GGZ zoals geformuleerd door het Trimbos Instituut.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt "het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen" gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

Kracht van EMDR


De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen.

Wat gebeurt er met je na een bijzonder beangstigende of pijnlijke ervaring? In plaats van eroverheen te komen, raak je er soms in vast. Dit kan leiden tot veranderingen in hoe je je voelt, hoe je denkt en handelt.

Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis, totdat je bedenkt hoe het ervoor was. De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Soorten klachten


Soorten klachten die iemand kan hebben na een shockerende ervaring
 • Herbelevingen van de ervaring
 • Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
 • Verhoogde arousal
 • Stress
 • Schaamte of schuldgevoel
 • Slecht humeur
 • Depressie
 • Zorgen maken
 • Angsten
 • Slecht zelfbeeld
 • Paniek
 • Slaapproblemen
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
Hoe raak je deze symptomen kwijt? Veel experts denken dat de enige manier is "de vervelende herinnering terug te halen en te verwerken". Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Een daarvan is EMDR.

MBT

MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen.
Mentalization-Based Treatment (MBT) is ontwikkeld in Engeland door Anthony Bateman in samenwerking met Peter Fonagy. Mentaliseren houdt in, dat u uw eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie.

Schematherapie

Wanneer een of meerdere schema's geraakt worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand terecht komen.
Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit het schema Meedogenloze normen/overdreven kritisch voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die jij stelt. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fouts doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer irritatie.

Wanneer een of meerdere schema’s geraakt worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.

Schematherapie is een geschikte behandeling als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen. Er is inmiddels behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van schematherapie
Stacks Image 30026
Gedragstherapie
Stacks Image 30029
EFT
Stacks Image 30032
Systeemtherapie
Stacks Image 30035
EMDR
Stacks Image 30038
Schematherapie
Stacks Image 30041
MBT
Stacks Image 30082
Stacks Image 30077
Stacks Image 30072
Stacks Image 30065
Stacks Image 30060
Emotionally Focused Therapy (EFT)

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.