Therapeut | No Non Sense Praktijk
Logo psychology private practise

No Nonsense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

De "No Non Sense" Praktijk is een praktijk voor specialistische GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in psychologische diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen. 

Registraties & specialisaties


• Klinisch Psycholoog BIG (FGzP) register nr. 190.52.133.725
• Registerpsycholoog NIP specialist/ Kinder & Jeugd
• Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
• Cognitief Gedragstherapeut VCGt
• EMDR European Practitioner 

Aangesloten beroepsverenigingen


• Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Alt image
Obbink

Lidmaatschap specialistische verenigingen


• Vereniging voor Gedragstherapie & Cognitieve Therapie (VGCt)
• Vereniging EMDR Nederland

Klachtenregeling

"Wij waarborgen te allen tijde uw privacy, in onze praktijk en op onze website, en hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden"
Hoe te handelen bij klachten? Als u klachten heeft over uw behandelaar of uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met ons bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Uitgebreide informatie over hoe om te gaan met klachten over uw zorgverzekeraar of behandelaar vindt u in de LVVP clienten-folder in onze digitale bibliotheek.

Privacy

Vermelding diagnose-informatie op factuur

Cliënten in de gespecialiseerde ggz (DBC’s ggz) kunnen verklaren dat ze uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars én aan het DBC- informatiesysteem (DIS). De zorgaanbieder is dan vervolgens vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden. De cliënt en de zorgaanbieder hoeven vóór indiening van gegevens de verklaring slechts te ondertekenen en een kopie op te sturen aan de zorgverzekeraar van de cliënt. De zorgaanbieder bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring. Cliënten kunnen hun behandelaar om de privacyverklaring vragen of kunnen bijgaand formulier meenemen (zie bijlage). De bedoeling is dat de behandelaar zelf de cliënt al wijst op deze privacyverklaring. De psycholoog heeft o.g.v. de Beroepscode voor psychologen de professionele verantwoordelijkheid om cliënten te informeren over belangrijke zaken m.b.t. de professionele relatie, daaronder valt ook informatie m.b.t. gegevensverstrekking, en de rechten van de client (artikel III. 3.2.5).

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. De privacyverklaring vindt u tevens in de bijlage van dit document. Voor meer achtergrondinformatie kunt u ten slotte terecht op de website van de Stichting KDVP.

Privacy en onze praktijk

Wij waarborgen te allen tijde uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over uw bezoek aan onze praktijk wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie.

Privacy en onze website

Wij waarborgen uw privacy ook op onze website. Lees hier onze privacy verklaring, die geheel voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Europese parlement.

Kwaliteit

Wij werken volgens de normen en gedragscodes van de LVVP en de VGCt. De door ons gehanteerde LVVP beroepscode & kwaliteitscriteria kunt U hier downloaden.

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.