Systeemtherapie | No Nonsense Praktijk
Logo psychology private practise

No Nonsense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

Systeemtherapie

Bij kinderen en jongeren worden de ouders altijd bij de behandeling betrokken
Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.


Wat is systeemtherapie?


Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

Sociaal systeem


Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder. 

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Wanneer systeemtherapie?


Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Onze visie


Bij kinderen en jongeren worden de ouders altijd bij de behandeling betrokken, dit is een voorwaarde om met een kind en/of jongere aan de slag te gaan. De vorm en de mate van intensiteit is afhankelijk van de ernst en van de dynamiek van de problematiek. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat de privacy en veiligheid van ieder gezinslid gewaarborgd blijft.

Bij volwassenen met ernstige psychische problemen en/of persoonlijkheidsproblematiek werken wij ook nauw samen met het systeem rondom de client en zal soms besloten worden tot specifieke systeeminterventies. Dit is conform de richtlijnen GGZ zoals geformuleerd door het Trimbos Instituut.

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.