EMDR | No Nonsense Praktijk
Logo psychology private practise

No Nonsense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt "het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen" gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

Kracht van EMDR


De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen.

Wat gebeurt er met je na een bijzonder beangstigende of pijnlijke ervaring? In plaats van eroverheen te komen, raak je er soms in vast. Dit kan leiden tot veranderingen in hoe je je voelt, hoe je denkt en handelt.

Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis, totdat je bedenkt hoe het ervoor was. De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Soorten klachten


Soorten klachten die iemand kan hebben na een shockerende ervaring
 • Herbelevingen van de ervaring
 • Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
 • Verhoogde arousal
 • Stress
 • Schaamte of schuldgevoel
 • Slecht humeur
 • Depressie
 • Zorgen maken
 • Angsten
 • Slecht zelfbeeld
 • Paniek
 • Slaapproblemen
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
Hoe raak je deze symptomen kwijt? Veel experts denken dat de enige manier is "de vervelende herinnering terug te halen en te verwerken". Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Een daarvan is EMDR.

Alt image
Stacks Image 1062

EMDR bij kinderen en adolescenten

In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen.
Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.


Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken.
 • natuurramp
 • technische ramp
 • (verkeers)ongeluk
 • seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • verwaarlozing (emotioneel, pedagogisch)
 • oorlogsgeweld
 • terrorisme
 • plotseling verlies van een dierbare door een ongeval of een andere gebeurtenis
 • medische situaties
 • pestervaringen
Enkele factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen bij succesvolle verwerking zijn:
 • de aard van de gebeurtenis(sen)
 • hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
 • het temperament van het kind
 • de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
 • de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
 • de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis (sen)
 • de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan
Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

Mogelijke reacties van peuters en kleuters:
 • cognitieve verwarring
 • angstig hechtgedrag
 • (separatie)angsten
 • regressief gedrag
 • posttraumatisch spel
 • agressief of destructief gedrag
 • basisschoolleeftijd:
 • verminderde schoolprestaties
 • afgenomen concentratie
 • agressieve of angstige fantasieën
 • onterechte schuldgevoelens
 • bezorgdheid over veiligheid
 • bezorgdheid om anderen
Mogelijke reacties van pubers en adolescenten:
 • problemen op school
 • schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
 • schaamte voor afhankelijkheid van ouders
 • radicale gedragsveranderingen
 • gevaarlijk gedrag
 • neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
 • toename conflicten met ouders
 • alcohol- en/of drugsmisbruik
 • destructieve en agressieve fantasieën
 • angst om controle te verliezen over deze fantasieën
 • beperkt toekomstperspectief

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.